[url=http://rakutiplus.blogspot.com/[/url] [email=rktdananjaya@gmail.com]Email[/email] [b]Text[/b] [i]Text[/i] [u]Text[/u] [nl] Page break [move]Text[/move] [move left]Text[/move] [move right]Text[/move] [move slide]Text[/move] [move alternate]Text[/move] [mark]Text[/mark] [glow]Text[/glow] [fly left]Text[/fly] [fly right]Text[/fly] [fly up]Text[/fly] [fly down]Text[/fly] [blink]Text[/blink]

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tampilkan posting dengan label SEJARAH. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label SEJARAH. Tampilkan semua posting

Selasa, 12 Februari 2013

SEJARAH AULIA CANDI MBAH SERANG


SEJARAH AULIA CANDI MBAH SERANG

Mbah Baurekso, Nyai Gede Samar, Mbah Suro, Asal padukuan njimat Kesesirejo, bawah Premalang tapel bates Pekalongan. Asal usule anak Wiyogo Ronggeng Barang. Anak putune mbah cempaluk wis ora duwe bapak biyung lola lali, tapi duwe milik tinggal bapak biyunge rupane Bende, Poci, Cangkir, lan Patean.
Mbah Baurekso, Nyai Gede Samar, Mbah Suro, selawase dadi wong urip ora tau mangan lan arang-arang turu. Mangane ngramban, gede amale lan gede tetulunge lan sekti mandraguna weruh lan ngerti sakdurunge kedadian. Yen sejo-sejo senenge nang pinggir kali. Mbah Baurekso, Nyai Gede Samar, Mbah Suro Nuju nang dino wengi rebo wekasan podo lungguan lan podo guneman Mbah Baurekso nuli ngandiko, Nyai Gede Samar lan Mbah Suro. Iki aku arep ndongeng rungokno. Nalikane bapak biyung urip mengkene. Baurekso putraku, mbesok yen aku lan biyungmu wes sah bali nang alam kelanggengan, kabeh milikku sing tak tinggalake yo kuwi rupane opo bae iku keno dimiliki kowe lan Suro. Nanging aku wasiat manuk Kutut, Bende, Poci, Cangkir, lan Patean. Kuwi sing tak wajibake ngrumati adimu yokuwi Samar, Sing bocah wadon, sebab men kerumat men kopenan. Kowe lan Suro ora keno ganggu gugat lan sing biso medarake alamate manuk Kutut, Bende, mbesuk kakimu yo kuwi Mbah Cempaluk karo pamanmu yo kuwi Mbah Sunan Kalijaga karo Mbah Joko. Mengkono wasiate bapak biyung naliko urip iki dawuh kang sepisan. Dawuh kang kaping pindone sing diwasiatake aku tumeko Samar lan Suro.
Wasiate mengkene : “Baurekso lan adi-adimu mbesuk yen kowe pado slamet, gede ojo ngawulo karo turunane Baron Sekeder. Wong kuwi bangsane kulit putih.
Becik ngawulo karo bangsane dewe, lan yen ono Ronggeng Barang ora payu, ditulung tanggapen men payu. Kabeh bocah-bocah angon undangen, dikongkon seneng-seneng sawurono beras kuning wedarono nganggo janur kuning, lan yen ono bocah cilik nangis cangkeme idonono cepmeneng” wis semono wasiate Bapak biyung naliko urip.
Mbah Baurekso keroso ora enak pikire, mbajur oleh alamat yen bawah Premalang arep kelebon turunane Baron Sekeder bangsane kulit putih. Mbah Baurekso mbanjur ngundan adi-adine arep diajak rembugan.
Mbah Baurekso ngandiko : “Samar karo Suro, iki bakal arep ketekan turunane Baron Sekeder bangsane kulit putih, hayuh aku lan kowe enggal-enggal nggluruh papan panggonan sing merdiko kudu lungo soko ing kene”. Mbah Baurekso, Nyai Gede Samar, Mbah Suro mbanjur podo budal lungo, podo mlaku ngetan parane, Bareng tekan tapel batas Solo, podo mandeg leren ngaso ono ing perangane Gunung Srandil. Tilase gunung kelut bawah Solo. Nyai Gede Samar milike sing diwasiati Bapak biyunge di gembol ora ketinggalan.
Mbah Baurekso, Mbah Samar, Mbah Suro, krungu yen Kraton Sinuhun Solo rakyate lagi keno panggebug. Loro esuk sore mati loro sore esuk mati, kurang pangan kurang sandang. Mbah Baurekso, Mbah Samar, Mbah Suro mbanjur podo merek mlebu ono ing Pendopo Kraton Solo prelu arep podo ngawulo, Sinuhun Solo mbanjur ngandiko takon etole entul kowe bocah soko ngendi lan aranmu sopo? Mbah Baurekso nuli matur duh Gusti Sinuhun, kawulo Baurekso, Samar lan Suro lare saking padukuan Njimat Kesesirejo bawah Pemalang tapel batas Pekalongan. Kawulo bade tumut ngawulo wonten ngriki Gusti. Sinuhun Solo ngandiko tole entul opo kowe podo mantep lan gelem. Wong mangkene anane mangan tok, ora nyandang lan ora digajih. Awit ono ing kene tanah merdiko. Dadi anane mung mangan truko dewe. Yen sanggup yo lakonono le! Mbah Baurekso matur Gusti Sinuhun, kawulo mboten mbetahaken patedan, betah kawulo manggen wonten tanah merdiko supados kawulo sami ayem tentrem, ning kawulo matur Gusti, puniko adi kawulo mbekto milik tilaranane wasiatipun Bapak Biyung rupinipun Peksi Kutut, Bende, Poci, Cangkir kalian Patean Gusti. Sinuhun Solo ngendiko yo keno, dirumati sing ngati-ati wong kuwi wasiate Bapak Biyungmu ojo nganti kewiwal. Wis saiki aku dawuh yen wis mantep kowe bocah telu wis podo sanggup ngawulo, tak catet disekseni dino pitu rangkep limo wulan rolas tahun wolu.
Wis kowe saiki bocah telu nyingkiro soko paseban kene, mapano manggono ono pungkuran sisih kidul kulon nanging aku weling, ono rupo ojo mak deleng ono suworo ojo mak rungu wis kono podo manggon. Mbah Baurekso, Mbah Samar, Mbah Suro mbanjur budal soko paseban nuju ono ing pungkuran. Bareng tekan ono ing pungkuran weruh kang mase wis ono ing ngkono yoiku Mbah Joko. Mbah Baurekso mbanjur takon, “kang mas sampeyan kok wis nangkene ? Mbah Joko mangsuli “iyo dimas, awit Jowo imur wis kelebon bangsane kulit yo kuwi bolo londo, mulo aku mbanjur ngawulo ono ingkene wiwit Sinuhun Solo Kawitan”. Mbah Baurekso bungah banget biso ngawula bebarengan karo kang mas, dadi biso kanggo rembugan guneman, Sinuhun Solo dangu sangsoyo dangu kroso bungah banget, Bareng duwe kawulo Mbah Baurekso sak adine. Jajahan Kraton Solo sirep ora ono panggebug rakyate podo slamet, murah pangan murah sandang, Mbah Joko karo Mbah Baurekso podo geguneman podo rembugan, Awit entuk alamat yen Kraton Solo bakal arep kelebon bongso londo, Mbah Baurekso mbanjur ngundang adine, Samar karo Suro diparingi dawuh, Mbah Baurekso paring dawuh marang adine Mbah samar karo Mbah Suro. Samar karo kowe iki Kraton Solo arep ketekan bolo londo, kowe kudu lungo soko Kraton ngkene, Samar kudu menyanggrah ono ing padukuan Sigrumung  Pecarukan bawah Premalang lan kowe kudu ganti aran Nyai Gede Samar Serab Silo, lan yen ono rebedo Bende tabuen aku lan kang mas Joko mesti teko, Samar lan kowe Suro kudu sowan ono ing ngarsane Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo, prelu njaluk pamit lan njaluk idin, aku lan kang mas Joko aturno, yen aku karo kang mas Joko isih ono ing Kraton Solo, wis budalo sing ngati-ati.
Nyai Gede Samar, Mbah Suro tekan ono ing Padukuan Njimat Kesesirejo sabrang kulon bawah Premalang tapel batas Pekalongan, sowan ono ing ngarsane Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo. Nyuwun idin lan nyuwun pamit. Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo lagi podo lelenggahan, ora antoro suwe Mbah Samar karo Mbah Suro teko, Saktekane Mbah Samar karo Mbah Suro, Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo ugo wis ngerti kekarepane bocah loro, mbanjur inggal diparingi dawuh lan diwejang. Samar kowe manggono ono ing Padukuhan Srigumung Pecarukan bawah Premalang jejuluk aran Nyai Gede Mbah Samar Sereb Silo yo Mbah Serang. Kowe kudu sing gede tetulunge yen ono Ronggeng Barang sak wiyagani susah jalaran ora ono sing nanggap iku wajib ditulung men oleh pangan. Lan milikmu tinggalane Bopo biyungmu iku kudu dirumati lan dibekteni ojo nganti kesupen. Saben-saben dino wengi Rebo pon dino wengi kemis wage dino wengi jumat kliwon kudu dibekteni sesajen bubur abang putih, kinang sak pepeke, rokok klaras, mbako enah, juwodo pasar mbako enah rokok klaras gedang werno pitu, sekar sak jodo, wedang wantah, damare nganggo  lengo klopo ijo, lan yen kapat sasur dino kudu ngormati dino pitu rangkep limo wulan rolas taun wolu, Kudu ngrosul ponggol telung puluh loro, iwake pitik bakar lan ngobongo menyan enak, karo nyambato melek wong sepuh-sepuh sing ahli sejarah, lan yen ono bangsane kulit putih sejarah ono ing candi ngkono kudu dihormati sing bener-bener, sebab kuwi londo sing titis pangeran turunan wali mulane wajib dihormati. Menowo ono kaweruh utowo pirungu goib kudu dingerteni tulodo, lan tuladane manuk Kutut lan Bende menkene yen manuk Kutut muni ngganter-ngganter, alamat bakal arep ono panggeblug, lan yen Bende muni ngungkung rakyate alamat bakal arep ono kekisruhan. Kabeh dawuh lan amanat eling-elingen ojo nganti kesupen wis mangkato ojo kesuwen. Suro kowe arep manggon ono ing padukuan Bonagung bawah Tegal Arum. Kowe jejuluk aran Mbah Suro Bonagung yo Mbah Tegal Arum. Kowe kudu sing ngati-ati, sebab ing kono panggonanane wong sing tegel, ora weruh sanak ora weruh kadang yen arep tetulung kudu bener-bener marang wong sing uripe ngerti karo sing sepadane urip, iku wajib ditulung.
Lan yen ono bangsane kulit putih yo iku londo, londo sing arep sejarah ono ing candi ngkono iku kudu dihormati sing bener-bener, sebab kuwi londo sing titis pangeran, iku turunane wali, mulane wajib di hormati. Lan yen ono wong wis sejarah ono ing candi ngkono, ora keno sejarah ono ing candi Mbah Serang.
   Kabeh dawuh lan amanat eling-elingen ojo nganti kesupen, wis mangkato ojo kesuwen, Nuju nang dino jumat kliwon jam rolas awan Kraton Solo kelebon Londo. Kabeh kawulo Kraton Solo digajih karo londo, nangin Mbah Joko karo Mbah Baurekso ora gelem digajih karo londo. Londo mbanjur bingung awit londo ngerti yen Mbah Joko karo Mbah Baurekso iku bener-bener wong sing sekti mondroguno. Awit ora gelem digajih lan ora milik gajihan londo mbanjur luruh akal kepriye rekodayane men Mbah Joko karo Mbah Baurekso biso lungo soko ing Kraton Solo. Londo mbanjur rembugan karo Sinuhun Solo yen Joko karo Baurekso biso lungo soko ing Kraton Solo, Sinuhun Solo arep ditambahi gajine, Sinuhun Solo mbanjur bertindak, Mbah Baurekso mbanjur diprentah dikon negor wit Jatisari sing ono ing Kedung Lempung, disangoni mori sakdedeg sakpengawe lan lengo Cendono. Mbah Baurekso sakjerone nampo dawuh ugo wis ngerti. Mbah Baurekso linggar soko Kraton Solo, mangkat tanpo pamit. Tan kocapo Mbah Joko bareng krungu lan ngerti yen adine dikongkon negor wit Jatisari kang ono ing Kedung Lempung. Prelune mung arep dipetpatine deneng Sinuhun Solo. Mbah Joko saknaliko budal soko Kraton Solo tanpo pamit Lungo nututi njampangi lakune Mbah Baurekso. Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo eco-eco lelenggahan Mbah Cempaluk ngendiko Sunan Kalijogo kowe ngundango Nyai Gede Rohkidul dikonen nyapu sing resik, iki ono arep ono tamu, sebab ing Kraton Solo wis kelebon bolo londo, turunane Baron Sekeder, ora antoro suwe Mbah Baurekso karo Mbah joko teko ngadep ono ngarsane mbah Cempaluk lan Mbah Sunan Kalijogo, prelune arep njaluk pamit lan nyuwun idin, Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo wis podo ngerti marang kekarepane bocah loro, Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo mbanjur paring dawuh, Baurekso lan Joko lenggaho kang prayogo rong dino rong bengi ngadepno sakwiji, kowe arep dak wejang. Bareng olehe mejang wis rampung, Mbah Baurekso diparingi Pusoko Kudi, Mbah Joko diparingi Pusoko Pendel, Mbah Baurekso karo Mbah Joko mangkat negor wit Jatisari sing ono ing Kedung Lempung, wit Jatisari rubuh saknaliko, Tunggake wit Jatisari diarani jejuluk Tunggak Jati Sitopeng. Mbah Baurekso Karo Mbah Joko mbanjur gawe prau, praune wis dadi diarani jejuluk Prau Kolodito. Mbah Baurekso karo Mbah Joko ngetok pange Jatisari sing dowo sakdedeg siji bareng bakal kanggo patokan cancangan prau, ngetok sing pangkah siji bakal kanggo jangkar. Mbah Baurekso karo Mbah Joko ngetok pucuke wit Jatisari mbanjur digawe Tongtongan serang, Mbah Baurekso karo Mbah Joko sak Patine wit Jatisari priyatin banget, sebab mbok manowo ing tembe mburi ono pangamuke Topengreges lan Penangise, lan Panggebluke Topengreges, lan Penangise Nyai Gede Roh Kidul
Mbah Baurekso karo Mbah Joko mbanjur sedio tumbal sodo lanang kanggo tolak balak. Sing dienggo nganggo blarak klopo ijo sing tibo nang wengi jumat kliwon, jae lan empon-empon sak pepeke gandik lan pipisan.
   Mbah Baurekso karo Mbah Joko mlakune kesasar nang tanah Crebon seng lagi Baritan rame-rame rakyate serawung yo rakyat sigeseng lagi pesto royo. Mbah Baurekso karo Mbah Joko nerusake lakune ora kenang gangguan lakune nunut jamur. Tilasane diarani jejuluk kali Jamuran. Mbah Baurekso karo Mbah Joko terus mlaku leren ono Siampel praune dicancang nang jurang praune dipatoki pang Jatisari, Mbah Bauerekso karo Mbah Joko mangu-mangu tilasane diarani jejuluk dukuh Siampel Jurang Mangu Jati Teken. Mbah Baurekso Karo Mbah Joko nerusake lakune leren ono ing deso Pecarukan nang nggone Mbah Kapangsari lan Mbah Bungkus, Praune dicancang dipatoki Pangbungker Jatisari. Tilasane diarani jejeluk Jati Bungkus dukuh Kapangsari, Mbah Joko ora kuat nerusakae lakune mopo, Mbah Joko disanggrahake ono ing lor ndalan desa pecarukan. Tilasane diarani jejuluk Mbah Joko Repuh, lan ora keno kanggo sejarah kenane kang go ipat-ipatan.
   Mbah Baurekso nerusake lakune ngidul parane nangkono leren praune dicancang nang wit Kedawung pinggire Kedokan, Mbah Baurekso terus nanggone Candi, Tongtongane dipasrahake Nyai Gede Mbah Samar Serab Silo Serang, Nyai Gede Mbah Samar Serab Silo Serang Mbanjur diwejang, Tongtongan yen muni kerep rakyate utowo desane alamat bakal arep ono kesusahan, Tongtongan saben-saben diganti urunge mori kudu wajib dihormati tumpeng alus iwake Banteng kluban lung-lungan anyeb kanggo ngrosul wit Jatisari. Wajibe sesogo dislametake nang dino rebu pon wajah bedug. Sing wajib ngambeng sekabehane bocah angon, gelaranane nganggo blarak klopo ijo dianam. Nyai Gede Mbah Samar Serap Silo saben-saben selapan dino, kudu sedio hormatan banyu tawo segelas, sekar sejodo dicemplungake nang gelas, mulie mbekteni wengi rebo pon, banyu towo lan sekar diganti, kanggo nang wengi kemis wage banyu tawo diganti maneh, kanggo nang wengi wengi jumat kliwon mbanjur sekarane diselehare ono pasarean, Tilasane Mbah Samar Serab Silo sakpiturute saben salapan dino ojo nganti kesupen kanggo ngombe manuk Kutut. Mbah Baurekso wis rampung anggone mejang mbanjur nerusake lakune ngalor leren ono ing pakuburan, praune dicancang nang wit kedawung pinggire clekedokan, tilasane diarani pekuburan Kedawung Kedokanjati, Mbah Baurekso nerusake lakune nang dukuh Kedokanjati sisih wetan Mbah Baurekso bingung, dalane urug-urugan banyune dilimbang. Tilasane diarani jejuluk Kali Jurang Buangan Limbangan. Mbah Baurekso nerusake lakune mangsane wis bengi leren ono kedung, praune dicancang nang wit nongko dirembeti waluh mangsane padang wulan. Tilasane diarani jejuluk Kaliwaluh Kedung Nangka Damar Wulan, Mbah Baurekso nerusake lakune leren ono ndeso praune dicancang nang wit Asem, Aseme doyong, Tilasane diarani jejuluk Deso Asem Ndoyong, Mbah Baurekso nerusake lakune leren ono tanah bantaran peteng dedet ora weruh lor ora weruh kidul krungu aban-aban kamplang-kamplung, Tilasane diarani jejuluk tanah Nyampung, Mbah Baurekso praune dicancang nang kayu api-api dialangake nang Tanah Nyamplung. Mbah Baurekso bali ono ing padukuan njimat Kesesirejo sabrang kulon bawah Premalang tapel bates Pekalongan, sowan ngadep ono ing ngarsane Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo, nyadong dawuh, Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo paring dawuh, Baurekso kowe dak wejang wis rampung, kowe saiki dak paringi dawuh, kowe ora keno bali ing kraton solo, Baurekso kowe wiwit dino saiki ugo dak idinake manggon ono ing Bum Pekalongan, dak barengake karo keponakanmu, Nyai Dewi Lanjar, lan metuo liwat dalan kali malang sing kanggo nancang praumu, wis mangkato ojo malang temulih sing ati-ati.... 

---------tamat---------


rekan2 semua mau percaya apa enggak terserah monggo...semua kembali kepada yang Maha Kuasa...ini termasuk cerita sejarah apa cerita rakyat, aku sendiri belum sepenuhnya jelas dan percaya...dan ini saya sendiri yang rental/ngetik   karena dokumen aslinya/bukunya ud kumel ato kusut...wkwkw, tulisannya pun agak kurang jelas, jadi klo ada bahasa/kata yang salah mohon maaf aja,   cerita  ini diambil langsung dari juru kunci pemakaman candi serang, petarukan lho....

salam rakuti

Sabtu, 08 Desember 2012

10 MONUMEN MENAKJUBKAN

10 MONUMEN MENAKJUBKAN


Monumen tertinggi yang ada di dunia berada di Ushiku,Japan.Rampung pada tahun 1995.Mempunyai tinggi 120m dari tanah,termasuk 10m dari tinggi pelatarannya dan 10m tinggi teratai pada monumen tersebut.Didalam monumen tersebut telah disediakan sebuah lift untuk pengunjung yang bisa membawa pengunjung hingga ke ketinggian 85m,tempat dimana ada satu pelataran lagi untuk melihat pemandangan sekitar dari atas.


-Dari Bayhan,Afghanistan.
Budha of bayhan ini adalah monumen patung berbentuk budha yang dibuat di tebing Afghanistan.terletak sekitar 230km dari utar kota Kabul,mempunyai tinggi sekitar 55meter.Namun sayangnya monumen ini dihancurkan oleh organisasi Taliban pada tahun 2001 lalu.Dapat dilihat di foto bawah ini,bahwa sebagian wajah patung tersebut akhirnya rusak.Kemudian dalam misi membangun kembali bagian yang rusak tersebut,beberapa negara dan organisasi ikut berpartisipasi.diantaranya,Jepang,Swiss,UNESCO dan yang beberapa negara lainnya.

-Dari Lanshan,China.
Monumen yang dibuat di tebing ini bertempat di lanshan,china.Mempunyai tinggi sekitar 71m dari tanah.Menjadi salah satu tempat pariwisata terkenal di kawasan tersebut.Setiap harinya beribu-ribu turis datang ke tempat tersebut,baik pengunjung lokal maupun dari luar negri.

-Dari Motherland,Kiev,Ukraine.
Patung motherland dari kiev ini adalah monumen yang di buat untuk mengenang perang dunia ke-2 yang di sebut juga Great Patriotic War.Patungnya mempunyai tinggi 62m,namun secara keseluruhan mempunyai ketinggian 102m.

-Dari Liberty Island,New York.
Monumen ini disumbangkan oleh Prancis kepada Amerika pada tahun 1886,berdiri di antara Liberty Island,New York di dekat pelabuhan.Monumen ini terbuka bagi semua pengunjung.


-Dari Guanyin,Sanya,China.
Monumen ini berada disebuah propinsi kecil Hai Nan,China.Tepatnya di taman Yalong Wan yang terletak sekitar 7,5km dari pantai Sanya city.Patung setinggi 108m ini rampung pada mei 2005 dan menjadi salah satu monumen tertinggi didunia.

-Dari Rio de Janeiro,Brazil.
Patung ini menjadi karya besar bagi warga Rio De Janiero,Brazil.Monumen sosok Yesus Kristus ini mempunyai tinggi 32m dan berat 1000ton.Berlokasi di atas gunung Corcovado yang mempunyai tinggi 710m di Tijuca Forest National Park.Dari atas gunung tersebut,seluruh bagian kota tersebut dapat terlihat.


-Dari Jakarta,Indonesia.
Monumen nasional atau yang sering di sebut sebagai Tugu Monas ini terletak di pusat kota Jakarta,Indonesia.Dengan tinggi 137m,monumen yang menjadi simbol dari kebangkitan indonesia ini dibuat pada tahun 1961 oleh Presiden Soekarno namun tidak selesai sampai tahun 1975 oleh Soeharto.Puncak dari monumen ini berbentuk api dan terbuat dari 14,5 ton perak yang dilapisi emas seberat 35kg.
Pengunjung dapat melihat isi kota dari atas dengan fasilitas lift di dalam monumen tersebut.


-Dari Moscow,Rusia.
Patung Peter I ini menjadi pahatan tertinggi di dunia.

-Dari Huangdi and Yandi,China
Monumen kuning raja Huangdi dan Yandi ini berada di cina,dengan tinggi 103m.

-Dari Volgograd,Russia.
Patung yang juga bernama “motherland” ini.Rampung pada tahun 1967.Terbuat dari 7900ton semen oleh Nikolai Nikitin.Tinggi Keseluruhan termasuk dengan pedang adalah 169m.

sumber:http://mery89.wordpress.com/2009/01/24/10-monumen-menakjubkan/

MENGENAL KOTA PEMALANG


hallo...rekan2 blogger smua...saya mo share ni all about kota Pemalang, gak banyak si...pengen tau...nih..saya kasih tau yak...cekidot...dot....dot...MENGENAL KOTA PEMALANG
Lambang Kabupaten Pemalang
Motto: Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman, Sehat (IKHLAS)
Figure 1 : Logo Kota Pemalang
Figure 2 : Tugu Selamat datang di Kota Pemalang
LOCATION
PETA LOKASI KABUPATEN PEMALANG
Figure 3 : Peta Kota Pemalang
Kabupaten Pemalang
Provinsi
Jawa Tengah
Hari jadi 24 January 11575
Dasar hukum UU No. 13/1950
Ibu kota
Pemalang
Pemerintahan
Luas 996,09 km2
Populasi
– Total 1.320.000 jiwa (2003)
– Kepadatan 1.325,18 jiwa/km2
Demografi
Kode area telepon
0284
Pembagian administratif
– Kecamatan
14
– Desa/kelurahan
222
Situs web http://www.pemalangkab.go.id/
Kabupaten Pemalang, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Pemalang. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Pekalongan di timur, Kabupaten Purbalingga di selatan, serta Kabupaten Tegal di barat.
SEJARAH
PRA MATARAM
Keberadaan Pemalang dapat dibuktikan berdasarkan berbagai temuan arkeologis pada masa prasejarah. Temuan itu berupa punden berundak dan pemandian di sebelah Barat Daya Kecamatan Moga. Patung Ganesha yang unik, lingga, kuburan dan batu nisan di desa Keropak. Selain itu bukti arkeologis yang menunjukkan adanya unsur-unsur kebudayaan Islam juga dapat dihubungkan seperti adanya kuburan Syeikh Maulana Maghribi di Kawedanan Comal. Kemudian adanya kuburan Rohidin, Sayyid Ngali paman dari Sunan Ampel yang juga memiliki misi untuk mengislamkan penduduk setempat.
Eksistensi Pemalang pada abad XVI dapat dihubungkan dengan catatan Rijkloff van Goens dan data di dalam buku W. Fruin Mees yang menyatakan bahwa pada tahun 1575 Pemalang merupakan salah satu dari 14 daerah merdeka di Pulau Jawa, yang dipimpin oleh seorang pangeran atau raja. Dalam perkembangan kemudian, Panembahan Senopati dan Panembahan Seda Krapyak dari Mataram menaklukkan daerah-daerah tersebut, termasuk di dalamnya Pemalang. Sejak saat itu Pemalang menjadi daerah vasal Mataram yang diperintah oleh Pangeran atau Raja Vasal.
Pemalang dan Kendal pada masa sebelum abad XVII merupakan daerah yang lebih penting dibandingkan dengan Tegal, Pekalongan dan Semarang. Karena itu jalan raya yang menghubungkan daerah pantai utara dengan daerah pedalaman Jawa Tengah (Mataram) yang melintasi Pemalang dan Wiradesa dianggap sebagai jalan paling tua yang menghubungkan dua kawasan tersebut.
Populasi penduduk sebagai pemukiman di pedesaan yang telah teratur muncul pada periode abad awal Masehi hingga abad XIV dan XV, dan kemudian berkembang pesat pada abad XVI, yaitu pada masa meningkatnya perkembangan Islam di Jawa di bawah Kerajaan Demak, Cirebon dan kemudian Mataram.
Pada masa itu Pemalang telah berhasil membentuk pemerintahan tradisional pada sekitar tahun 1575. Tokoh yang asal mulanya dari Pajang bernama Pangeran Benawa. Pangeran ini asal mulanya adalah Raja Jipang yang menggantikan ayahnya yang telah mangkat yaitu Sultan Adiwijaya. Kedudukan raja ini didahului dengan suatu perseturuan sengit antara dirinya dan Aria Pangiri. Sayang sekali Pangeran Benawa hanya dapat memerintah selama satu tahun. Pangeran Benawa meninggal dunia dan berdasarkan kepercayaan penduduk setempat menyatakan bahwa Pangeran Benawa meninggal di Pemalang, dan dimakamkan di Desa Penggarit (sekarang Taman Makam Pahlawan Penggarit).
Kadipaten bawahan Mataram
Pemalang menjadi kesatuan wilayah administratif yang mantap sejak R. Mangoneng, Pangonen atau Mangunoneng menjadi penguasa wilayah Pemalang yang berpusat di sekitar Dukuh Oneng, Desa Bojongbata pada sekitar tahun 1622. Pada masa ini Pemalang merupakan apanage dari Pangeran Purbaya dari Mataram. Menurut beberapa sumber R Mangoneng merupakan tokoh pimpinan daerah yang ikut mendukung kebijakan Sultan Agung. Seorang tokoh yang sangat anti VOC. Dengan demikian Mangoneng dapat dipandang sebagai seorang pemimpin, prajurit, pejuang dan pahlawan bangsa dalam melawan penjajahan Belanda pada abad XVII yaitu perjuangan melawan Belanda di bawah panji-panji Sultan Agung dari Mataram.
Sekitar tahun 1652, Sunan Amangkurat II mengangkat Ingabehi Subajaya menjadi Bupati Pemalang setelah Amangkurat II memantapkan tahta pemerintahan di Mataram setelah pemberontakan Trunajaya dapat dipadamkan dengan bantuan VOC pada tahun 1678.
MASA PERANG DIPONEGORO
Menurut catatan Belanda pada tahun 1820 Pemalang kemudian diperintah oleh Bupati yang bernama Mas Tumenggung Suralaya. Pada masa ini Pemalang telah berhubungan erat dengan tokoh Kanjeng Swargi atau Kanjeng Pontang. Seorang Bupati yang terlibat dalam perang Diponegoro. Kanjeng Swargi ini juga dikenal sebagai Gusti Sepuh, dan ketika perang berlangsung dia berhasil melarikan diri dari kejaran Belanda ke daerah Sigeseng atau Kendaldoyong. Makam dari Gusti Sepuh ini dapat diidentifikasikan sebagai makam kanjeng Swargi atau Reksodiningrat. Dalam masa-masa pemerintahan antara tahun 1823-1825 yaitu pada masa Bupati Reksadiningrat. Catatan Belanda menyebutkan bahwa yang gigih membantu pihak Belanda dalam perang Diponegoro di wilayah Pantai Utara Jawa hanyalah Bupati-bupati Tegal, Kendal dan Batang tanpa menyebut Bupati Pemalang.
Sementara itu pada bagian lain dari Buku P.J.F. Louw yang berjudul De Java Oorlog van 1825 -1830 dilaporkan bahwa Residen Van den Poet mengorganisasi beberapa barisan yang baik dari Tegal, Pemalang dan Brebes untuk mempertahankan diri dari pasukan Diponegoro pada bulan September 1825 sampai akhir Januari 1826. Keterlibatan Pemalang dalam membantu Belanda ini dapat dikaitkan dengan adanya keterangan Belanda yang menyatakan Adipati Reksodiningrat hanya dicatat secara resmi sebagai Bupati Pemalang sampai tahun 1825. Dan besar kemungkinan peristiwa pengerahan orang Pemalang itu terjadi setelah Adipati Reksodiningrat bergabung dengan pasukan Diponegoro yang berakibat Belanda menghentikan Bupati Reksodiningrat.
Pada tahun 1832 Bupati Pemalang yang Mbahurekso adalah Raden Tumenggung Sumo Negoro. Pada waktu itu kemakmuran melimpah ruah akibat berhasilnya pertanian di daerah Pemalang. Seperti diketahui Pemalang merupakan penghasil padi, kopi, tembakau dan kacang. Dalam laporan yang terbit pada awal abad XX disebutkan bahwa Pemalang merupakan afdeling dan Kabupaten dari karisidenan Pekalongan. Afdeling Pemalang dibagi dua yaitu Pemalang dan Randudongkal. Dan Kabupaten Pemalang terbagi dalam 5 distrik. Jadi dengan demikian Pemalang merupakan nama kabupaten, distrik dan Onder Distrik dari Karisidenan Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah.
Pusat Kabupaten Pemalang yang pertama terdapat di Desa Oneng. Walaupun tidak ada sisa peninggalan dari Kabupaten ini namun masih ditemukan petunjuk lain. Petunjuk itu berupa sebuah dukuh yang bernama Oneng yang masih bisa ditemukan sekarang ini di Desa Bojongbata. Sedangkan Pusat Kabupaten Pemalang yang kedua dipastikan berada di Ketandan. Sisa-sisa bangunannya masih bisa dilihat sampai sekarang yaitu disekitar Klinik Ketandan (Dinas Kesehatan). Pusat Kabupaten yang ketiga adalah kabupaten yang sekarang ini (Kabupaten Pemalang dekat Alun-alun Kota Pemalang). Kabupaten yang sekarang ini juga merupakan sisa dari bangunan yang didirikan oleh Kolonial Belanda. Yang selanjutnya mengalami beberapa kali rehab dan renovasi bangunan hingga kebentuk bangunan joglo sebagai ciri khas bangunan di Jawa Tengah.
MASA KOLONIAL BELANDA DAN SETERUSNYA
Dengan demikian Kabupaten Pemalang telah mantap sebagai suatu kesatuan administratif pasca pemerintahan Kolonial Belanda. Secara biokratif Pemerintahan Kabupaten Pemalang juga terus dibenahi. Dari bentuk birokratif kolonial yang berbau feodalistik menuju birokrasi yang lebih sesuai dengan perkembangan di masa sekarang.
HARI JADI DAN SESANTI
Sebagai suatu penghomatan atas sejarah terbentuknya Kabupten Pemalang maka pemerintah daerah telah bersepakat untuk memberi atribut berupa Hari Jadi Pemalang. Hal ini selalu untuk memperingati sejarah lahirnya Kabupaten Pemalang juga untuk memberikan nilai-nilai yang bernuansa patriotisme dan nilai-nilai heroisme sebagai cermin dari rakyat Kabupaten Pemalang.
Salah satu alternatif penetapan hari jadi Kabupaten Pemalang ialah pada saat diumumkannya pernyataan Pangeran Diponegoro untuk mengadakan perang terhadap Pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu tanggal 20 Juli 1823. Namun, berdasarkan diskusi para pakar yang dibentuk oleh Tim Kabupaten Pemalang, hari jadi Pemalang adalah tanggal 24 Januari 1575, atau bertepatan dengan Hari Kamis Kliwon tanggal 1 Syawal 1496 Je 982 Hijriah. Keputusan tersebut selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Hari Jadi Kabupaten Pemalang. Tahun 1575 diwujudkan dengan bentuk Surya Sengkala Lunguding Sabda Wangsiting Gusti yang mempunyai arti harfiah : kearifan, ucapan/sabdo, ajaran, pesan-pesan, Tuhan, dengan mempunyai nilai 5751. Sedangkan tahun 1496 Je diwujudkan dengan Candra Sengkala Tawakal Ambuko Wahananing Manunggal yang mempunyai arti harfiah berserah diri, membuka, sarana/wadah/alat untuk, persatuan/menjadi satu dengan mempunyai nilai 6941.
Adapun Sesanti Kabupaten Pemalang adalah Pancasila Kaloka Panduning Nagari, dengan arti harfiah lima dasar, termashur/terkenal, pedoman/bimbingan, negara/daerah dengan mempunyai nilai 5751
GEOGRAFI
Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara 109°17’30 – 109°40’30 BT dan 6°52’30 – 7°20’11 LS.
Bagian utara Kabupaten Pemalang merupakan dataran rendah, sedang bagian selatan berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Slamet (di perbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Purbalingga), gunung tertinggi di Jawa Tengah. Sungai terbesar adalah Kali Comal, yang bermuara di Laut Jawa (Ujung Pemalang).
Ibukota kabupaten ini berada di ujung barat laut wilayah kabupaten, berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal. Pemalang berada di jalur pantura Jakarta-Semarang-Surabaya. Selain itu terdapat jalan provinsi yang menghubungkan Pemalang dengan Purbalingga. Salah satu obyek wisata terkenal di Pemalang adalah Pantai Widuri.
Dari Semarang (Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten ini berjarak kira-kira 135 Km ke arah barat, atau jika ditempuh dengan kendaraan darat memakan waktu lebih kurang 3 – 4 jam. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 111.530 km², dengan batas-batas wilayah :
sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga
sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan.
sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal.
Dengan demikian Kabupaten Pemalang memiliki posisi yang strategis, baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan.
Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian Utara Kabupaten Pemalang merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1 – 5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6 – 15 m di atas permukaan laut dan bagian Selatan merupakan dataran tinggi dan pengunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16 – 925 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pemalang ini dilintasi dua buah sungai besar yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal yang menjadikan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai yang subur.
Pembagian administratif
Kabupaten Pemalang terdiri atas 14 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dankelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Pemalang.
Di samping Pemalang, kota-kota kecamatan lainnya yang cukup signifikan adalah Comal, Petarukan, Ulujami, Randudongkal dan Moga.
Kecamatan di Kabupaten Pemalang yaitu:
1. Bodeh
2. Ulujami
3. Comal
4. Ampelgading
5. Petarukan
6. Taman
7. Pemalang
8. Bantarbolang
9. Randudongkal
10. Warupring
11. Moga
12. Pulosari
13. Watukumpul
14. Belik
Kabupaten Pemalang kebanyakan merupakan suku Jawa. Di bagian barat dan selatan, penduduknya bertutur dalam bahasa Jawa dialek Tegal, sedangkan di bagian timur seperti di Petarukan, Comal, Ulujami, Ampelgading dan Bodeh bertutur dalam bahasa Jawa dialek Pekalongan.
Kekayaan Industri di Kota Pemalang
Sapu glagah dari Majalangu
Kerajinan kulit ular di Comal
ATBM di Wanarejan
Konveksi di Ulujami
SAPU GLAGAH DARI MAJALANGU
Majalangu, desa sapu glagah
Desa yang terletak di kecamatan watukumpul ini merupakan desa yang terkenal sebagai penghasil kerajinan sapu. Sapu yang berasal dari majalangu sangat khas. Lantaran terbuat dari bahan yang tidak biasa yakni dari tanaman glagah. Jika anda melakukan “googling” maka anda akan menemukan tulisan tentang sapu glagah.
Tanaman glagah yang dapat dimanfaatkan adalah tanaman di bagian bunga dan batangnya. Bunga glagah yang telah kering dapat dirangkai menjadi mahkota sapu. Pembuatan mahkota sapu dilakukan dengan jalan menjahitnya menggunakan benang nilon ataupun senar.
Sapu glagah asal majalangu pun telah merambah berbagai belahan dunia. Negara yang menjadi tujuan utama ekspor sapu galagah ini antara lain singapura, korea selatan, brunei, dan Malaysia. Sapu glagah terkenal akan kualitasnya dan awet. Juga sapu ini sangat ramah lingkungan lantaran bahan pembuatnya dapat didaur ulang.
Komoditas yang satu ini memang menjadi andalan bagi warga untuk mengais rupiah. Sebab sapu ini sangat mudah dijual ke pasaran. Untuk harganya tak perlu khawatir, cukup dengan uang Rp 2.000 anda dapat membawa pulang sapu glagah standar. Namun untuk sapu jenis manohara maupun SMS anda harus merogoh kantong lebih dalam hingga Rp 10.000 per sapu. Menarik bukan?
KERAJINAN KULIT ULAR DI COMAL
BAU anyir di dalam sebuah gudang itu menjadi sahabat pekerja industri kerajinan kulit ular. Karena dari bau tersebut ekonomi belasan pekerja itu tertopang.
Bau itu berasal dari kulit ular yang masih basah dan akan disamak, selanjutnya dibentuk ke dalam berbagai jenis souvenir.
Ada tiga gudang di Kecamatan Comal yang setiap harinya digunakan untuk memproduksi kerajinan kulit ular. Antara lain milik Sunarto (Cobra Jaya),Supardo (Srikandi) dan Warnap (Karya Muda). Mereka adalah pengusaha di bidang tersebut yang berpengalaman selama puluhan tahun dan sampai sekarang bertahan.
Sunarto perajin kulit ular bermerek Cobra Jaya di Jalur Pantura, Blandong, Kecamatan Comal menjual produknya sampai ke Pulau Bali. Konsumennya adalah turis – turis manca negara yang memiliki apreasiasi seni relatif tinggi.
Turis – turis itu membeli souvenir berupa tas, dompet, ikat pinggang,dan kantong HP bukan untuk kebutuhan sehari – hari melainkan untuk koleksi.
Harga kerajinan kulit ular produksi Sunarto untuk kalangan turis bukan lagi urusannya karena yang menentukan adalah pedagang pengecer. Dia hanya menentukan harga produknya secara grosir sehingga murah.
Dompet kulit ular harga grosirnya berkisar Rp 9.600 sampai Rp 35.000 per buah, tas Rp 95.000 -Rp 200.000, ikat pinggang Rp 10.000 – Rp 40.000, dan kantong HP Rp 12.500 – 20.000.
Harga tersebut kalau dilihat per satuan sangat murah, padahal proses pembuatannya sangat rumit. Kulit yang disuplai dari pencari ular dibentangkan dan diberi warna. Selanjutnya dijemur selama satu hari. Setelah kering, kulit ular itu digosok kemudian dipress dengan alat khusus bertenaga listrik. Proses selanjutnya adalah glossing kemudian kulit ular dipernis agar mengkilat. Setelah bahan pernis yang menempel kering, kulit ular itu dilipat untuk disimpan sebelum diproses menjadi souvenir.
Di gudang Cobra Jaya dalam satu minggu dapat diproduksi 900 buah dompet, ikat pinggang dan kantong HP. Barang tersebut dikirim ke penampungnya sebulan sekali atau sesuai permintaan, stok, maupun produksinya.
Meskipun proses produknya rumit, pada tahun 1990-an kerajinan kulit ular mengalami kejayaannya. Saat itu jumlah perajin mencapai 50-an orang dan menyerap tenaga kerja mencapai ribuan . Sentra produksinya ada di Desa Sarwodadi sehingga sebagian besar warga desa ini terlibat dalam industri itu mulai dari buruh sampai sales.
Ketika badai krisis moneter berhembus, kerajinan kulit ular terkena dampaknya. Satu demi satu perajinnya bertumbangan karena faktor permodalan dan kesulitan penjualan.
Dulu perajin hanya bisa memproduksi tanpa diimbangi kekuatan modal dan kemampuan menjual, sehingga ketika krisis moneter banyak yang bangkrut,îkata Sunarto. Sejak itu sampai sekarang perajin kulit ular yang bertahan tinggal tiga orang.
Kerajinan kulit ular ini memiliki beberapa keungulan antara lain coraknya beragam, kuat sehingga awet, dan merupakan karya seni.
Namun demikian perajinnya yang bertahan ini bukan tanpa kendala dalam berproduksi. Bahan baku utama berupa kulit ular sudah sangat sulit didapat akibatnya mereka tidak lagi menggunakan kulit ular darat. Sebagai gantinya mereka menggunakan kulit ular laut yang setiap harinya ditangkap oleh nelayan. Dengan inovasi ini, perajin mampu bertahan dan berproduksi setiap hari.
Kepala Diskoperindag Tri Setyawati SIP melalui Kasi Produksi Textil pada Bidang Industri Aneka, Aang Hidayat mengatakan pada tahun 1980-an industri krajinan kulit ular menggunakan bahan baku ular darat. Antara lain ular sanca, pyton,dan kobra. Kesulitan bahan baku terjadi pada sekitar tahun 1990-an sehingga sejak saat itu perajinnya beralih bahan baku ke ular laut.
Meskipun saat ini jumlah perajin kulit ular sedikit, namun masih mampu menunjukkan identitas Kabupaten Pemalang melalui pameran – pameran. Keterlibatan perajin dalam setiap pameran pembangunan ini menguntungkan semua pihak karena barang yang dipamerkan laku terjual bahkan habis dibeli.
ALAT TENUN BUKAN MESIN DI WANAREJAN
Figure 4 : Kain Tenun Hasil Alat Tenun Bukan Mesin
Membutuhkan kain tenun dengan teknik ATBM (alat tenun bukan mesin)?, silakan menelusuri sentra ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) di Desa Wanarejan, Kecamatan Taman.
Bisa jadi sarung yang sering Anda pakai sehari-hari ini merupakan karya dari pengrajin tenun desa tersebut. Selain sarung, mereka juga membuat kain lurik khas Pemalang. Produksinya juga menembus pasar ekspor, seperti ke Malaysia dan sejumlah negara di Afrika. Bahkan desa Wanarejan ini mendapatkan anugerah dari pemerintah sebagai desa kalpataru
KOONVEKSI (GARMENT)
Selain sarung dan lurik, Pemalang juga penghasil beragam pakaian jadi, seperti kemeja, jins, celana, pakaian anak dan wanita dengan beragam bahan. Hampir 1.000 unit usaha menggelutii bisnis garmen ini dengan melibatkan 12.500 tenaga kerja
Industri kecil pakaian jadi (konveksi) terdapat di Desa Rowosari dan mulai berdiri sejak tahun 1944. hingga akhir 1999 di Kabupaten Pemalang tercatat sebanyak tujuh sentra yaitu Desa Rowosari, Samong, Sukorejo, Tasikrejo, Wiyoro, Wetan, Botekan (Kecamatan Ulujami) dan Desa Purwoharjo, Kecamatan Comal. Industri kecil pakaian jadi menghasilkan kemeja, celana panjang, celana pendek dan busana muslim. Pemasaran hasil industri kecil ini mencakup kota-kota besar di Pulau jawa dan melalui Jakarta produk industri kecil ini telah memasuki pasaran eksport.
PUSAT GROSIR KONVEKSI COMAL
Pusat grosir ini berada di Kec. Comal yang berjarak kira-kira 17 km dari ibukota Kab. Pemalang. Dinamai Pusat Grosir Konveksi Comal karena pusat grosir ini menyediakan pakaian jadi baik berupa kaos, jeans, kemeja, celana pendek, busana muslim dan batik. Sebagian besar yang membuka usaha di pusat grosir tersebut adalah para produsen pakaian pakaian jadi dari Pemalang maupun produsen batik dari Pekalongan sehingga harga relatif lebih murah.Saat ini ada 26 orang pedagang yang mengusahakan pakaian jadi. Meskipun baru dibuka pada tanggal 2 November 2001, namun menunjukkan perkembangan yang menggembirakan terbukti dengan omzet penjualan per petak dapat mencapai 1 juta/hari dan menjelang hari Raya mencapai 5 juta/hari.
JENIS KOMODITI :
• • CELANA PANJANG
• • CELANA PENDEK
• • CELANJA JEANS
• • KEMEJA
KAPASITAS PRODUKSI
• • CELANA PANJANG : 362.619 KODI/TAHUN
• • CELANA PENDEK : 271.715 KODI/TAHUN
• • CELANJA JEANS : 45.328 KODI/TAHUN
• • KEMEJA : 226.637 KODI/TAHUN
• UNIT USAHA : 1.098 UNIT USAHA
• TENAGA KERJA : 10.582 TENAGA KERJA
• NILAI INVESTASI : Rp. 112.550.127.000
LOKASI : ULUJAMI, COMAL
Makanan Khas
GROMBYANG
Figure 5 : Grombyang
Nasi grombyang adalah sejenis nasi campur yang merupakan makanan khas dari masyarakat Pemalang, Jawa Tengah. Nama makanan ini berasal dari bentuk penyajiannya, yaitu antara isi dan kuah lebih banyak kuahnya sehingga kelihatan bergoyang-goyang (bahasa Jawa: grombyang-grombyang, artinya “bergoyang-goyang”).
Ramuan nasi grombyang terdiri dari nasi, irisan daging kerbau dan kuah, disajikan dalam mangkuk kecil dan dilengkapi dengan sate kerbau. Ciri khas lainnya dari nasi grombyang terletak pada tempat jualannya yang berupa kuali besar, tempat nasi ditutupi dengan kain merah, diserta penerangan remang-remang lampu templok. Pembeli menikmati hidangan dengan duduk di kursi kecil pendek (dingklik).
Tidak diketahui dengan pasti kapan makanan khas ini mulai diciptakan. Namun menurut penuturan para orang tua di Pemalang, makanan khas nasi grombyang sudah ada sejak tahun 1960-an. Pada waktu itu penjual nasi grombyang menjual dagangannya secara tidak menetap, tetapi berkeliling kampung. Penjual nasi grombyang yang terkenal antara lain H. Warso di Jl. R.E. Martadinata di dekat alun-alun, serta H. Waridin di Sirandu dekat bekas terminal lama Pemalang.
Berikut ini dicantumkan resep andalan untuk membuat grombyang (dikutip dari sedap sekejap.com)
Resep Grombyang Pemalang
Bahan:
500 gram daging sandung lamur, dipotong kotak2 cm
50 gram kelapa setengah tua, dikupas lalu diparut kasar
3 sendok makan taoco
2 lembar daun salam
3 batang serai, dimemarkan
1500 ml
5 sendok makan bawang goring
Bumbu halus:
6 butir bawang merah
3 siung bawang putih
4 buah kluwek diambil dagingnya
1 sendok makan + 2 sendok teh garam
3 sendok teh gula merah
Cara membuat :
1. Sangrai kelapa parut hingga kecokelatan, sisihkan.
2. Rebus daging, taoco, daun salam, serai, kelapa sangrai, dan bumbu halus.
3. Masak sampai bumbu meresap dan daging lunak.
4. Sajikan dengan bawang goreng.
Untuk 6 porsi
Sumber : Sedap-sekejap.com
LONTONG DEKEM
Figure 6 : Lontong Dekem
Satu lagi kekayaan kuliner Pemalang. Meskipun dari bahannya tidak beda jauh dengan opor plus sambal goreng yang dengan mudah bisa ditemui di berbagai daerah, bedanya adalah makanan ini memakai daging bebek dan dengan cara penyajian dari penjualnya yang unik, yaitu mangkok yang sudah berisi potongan lontong berulang kali disiram dengan kuah kemudian ditumpahkan lagi, disiram ditumpahkan selama beberapa kali. mungkin inilah asal mula kata dekem (rendam) ada baiknya Anda mencicipi lontong dekem yang banyak dijual di warung pada sore hingga malam.
Bila Anda tengah melintas di Pemalang dan ingin sejenak beristirahat, lontong dekem bisa menjadi alternatif santap malam. Disajikan hangat-panas, kuah lontong dekem ini akan memberi kehangatan karena ada rasa pedasnya yang berasal dari daun sereh.
Anda bisa memilih lauk sebagai teman untuk menyantap sepiring lontong dekem. Bisa ayam, tahu, atau keduanya. Bila ingin lengkap, kerupuk menjadi pilihan yang baik untuk menggenapi kelezatan lontong dekem.
Silakan menunj warung Pak Daan di Alun-Alun Kota Pemalang untuk membuktikan sensasi rasanya. Anda tidak perlu menguras kocek karena harga sepiring lontong dekem lebih rendah dibandingkan dengan sebungkus rokok kelas menengah.
SATE LOSO
Figure 7 : Sate Loso
Bagi penikmat makanan sate sate kambing, sate ayam, sate bebek, sate kelinci, ataupun sate sapi, mungkin sudah hal yang biasa. Namun di pemalang, jawa tengah ada menu hidangan sate yang diberi nama sate loso. Di samping rasanya yang bermacam-macam ada manis, gurih, pedas, asam, dan daging terasa wangi, sate loso yang bahan dasarnya dari daging kerbau diyakini rendah kolesterol sehingga dampaknya aman bagi penyakit darah tinggi dan jantung. Konon disebut sate loso karena pencetusnya bernama mbah loso asal pemalang.
Selain bahan dagingnya yang menjadi ciri sate ini adalah sate ini akan dibacem terlebih dahulu sebelum dibakar. kemudian sambal kacang yang disajikan pun berbeda, tidak seperti sambal kacang pada sate ayam, pada sate loso sambalnya terasa jauh lebih lembut. bagi yang ingin mencoba sate loso bisa mencarinya di jl.Urip Sumoharjo, samping rel kereta api. harganya berkisar Rp.1500 per tusuk.
KAMIR
Figure 8 : Kamir
Kamir, juga ditulis Khamir, adalah makanan khas Pemalang asal negara Arab. Kue ini terbuat dari adonan terigu, mentega, pisang ambon, tape dan telur. Kue kamir ada dua jenis, yaitu kamir beras dan kamir terigu. Dipasaran kota Pemalang lebih banyak kamir terigu karena yang tahan lama sedangkan kamir beras hanya berdasarkan pesanan. Beberapa orang menyebutnya dengan nama Samir.
Kue ini berbentuk bundar, pipih berwarna coklat dan hampir menyerupai kue apem atau serabi tetapi sedikit lebih besar dan bantet. Sedangkan ukurannya bervariasi, yang terbesar sampai sebesar lingkaran piring makan. Sedangkan terkecil sebesar lingkaran mangkok. Ukuran-ukuran itu tergantung pemesannya. Bahkan pernah akan dibuat ukuran raksasa tapi gagal karena tidak matang secara merata.
Menurut cerita, orang pertama yang membuat kue kamir adalah seorang warga Arab yang tinggal di Kelurahan Mulyoharjo, yang dikenal juga dengan sebutan Kampung Arab. Nama kamir itu sendiri tidak jelas berasal dari nama apa. Apakah berasal dari kata khamer (bahasa Arab) yang berarti memabukan atau dari nama orang keturunan Arab itu sendiri.
Tetapi yang mendekati kemungkinan adalah nama Kamir berasal dari kata Khamir yang dalam bahasa Arab berarti ragi, dalam proses pembuatan kue kamir ini sebelum dimasak, terlebih dahulu didiamkan semalam agar bisa mengembang dengan sempurna dan tejadinya proses fermentasi.
APEM COMAL, KUE KHAS DARI COMAL, PEMALANG
Di Pasar Comal,sejak dulu dikenal mempunyai jajanan khas yang hingga kini tetap digemari oleh sebagian besar masyarakatnya,yakni Apem.jajanan favorit yang menjadi oleh-oleh Khas dari Comal.
Cita rasa Apem Comal yang terbuat dari tepung beras dan gula jawa, sejak dulu memang terus terjaga hingga kini.Rasa manisnya sangat pas dan tidak membosankan selera karena manis-manis legitnya yang khas.
Apem Comal dalam pembuatannya masih menggunakan cara-cara tradisional,namun justru inilah kekhasan jajanan ini tetap terjaga. Justru ini yang menjaga rasa, karena pembuatannya dari dalam hati penuh perasaan,” kata Bu Hayati, pembuat Apem di Comal seraya mengacungkan jempol kedadanya.
Dari jenisnya, Apem Comal juga masih mempertahankan dua bentuk yang selisih harganya masih bisa dijangkau oleh semua kalangan, yakni bentuk sedang dipatok seharga Rp 500, dan apem besar seharga Rp 600. “Sangat murah, makanya rugi kalau ke Comal ga beli apem,” rayunya.
Biasanya, saat menjelang datangnya lebaran, Bu Hayati bersama 30- an penjual Apem lainnya, penjualan apemnya akan lebih meningkat daripada hari biasanya, dimana penjualan apem mengalami peningkatan 3 hingga 4 kali lipat.
Ini sejalan dengan tradisi membawa oleh-oleh dalam bersilaturahmi lebaran. Khusus untuk persiapan lebaran Hayati mengungkapkan, biasanya masyarakat akan pesan Apem Comal 2 atau 3 hari sebelumnya. Hal ini mengingat banyaknya warga masyarakat yang memenuhi Pasar Comal menjelang lebaran untuk berbelanja, sehingga dikhawatirkan akan kehabisan.
Pembeli apem sendiri umumnya tidak dari Kecamatan Comal saja,sebagaimana dituturkan Hayati, karena banyak juga yang datang dari luar kota,secara khusus menyempatkan diri untuk membeli apem. “Banyak yang datang ketika mudik ke kampung, katanya untuk oleh-oleh buat dirumah. Tapi tidak itu saja, waktu balik lagi ke Jakarta juga banyak yang membawa oleh-oleh Apem Comal,” tandasnya.
Tempat Wisata dikota Pemalang
PANTAI WIDURI
Figure 9 : Pantai Widuri
Pantai Widuri terletak di desa Widuri . Masyarakat sekitarnya lebih mengenal dengan sebutan cilincing. Obyek wisata ini terletak kira-kira 3 Km disebelah utara kota Pemalang. merupakan Taman Rekreasi berhawa sejuk karena dinaungi oleh pepohonan besar dan rindang berusia ratusan tahun. Dengan lautnya yang jernih membiru, pantai Widuri disamping untuk berekreasi juga cocok untuk olah raga laut seperti : renang, berlayar dan memancing sambil menikmati deburan ombak dan semilir angin laut. Pada bulan-bulan tertentu dapat dijumpai pasangan pengantin (lengkap dengan baju kebesarannya) tengah menikmati bulan madu mereka. Konon dengan berekreasi ke Pantai Widuri akan memperkuat jalinan cinta dan kesetiaan
KOLAM RENANG DAN PERISTIRAHATAN MOGA
Kolam Renang dan Peristirahatan Moga Lokasi di Desa Moga Kecamatan Moga (+ 41 Km arah selatan Kota Pemalang). Obyek Wisata ini berupa Kolam Renang alami dan Kawasan Peristirahatan yang berhawa sejuk yang dikitari panorama alam pegunungan. Kolam Renang Moga dilengkapi fasilitas Lapangan Tennis dan Hotel. Bagi penggemar buah-buahan tak jauh dari Obyek Wisataini terdapat kios-kios yang menyediakan aneka buah-buahan seperti nenas, alpukat dan rambutan.
Figure 10 : Kolam Renang dan Peristirahatan Moga
CEPAKA WULUNG
Figure 11 : Cepaka Wulung
Cepaka Wulung Terletak di Desa Banyumudal Kecamatan Moga (+ 44 Km Selatan Kota Pemalang). Obyek Wisata ini merupakan kawasan hutan pinus dimana terdapat banyak sekali sumber-sumber mata air jernih. Cepaka wulung saat ini dilengkapi dengan fasilitas Kolam Renang Alami dan Panggung Hiburan. Obyek Wisata ini cocok untuk olah raga hiking dan camping.
CURUG SIBEDIL PEMALANG
Figure 12 : Curug Sibedil
curug sibedil. adalah curug yang berada di kecamatan Moga kabupaten pemalang jawa tengah.untuk mencapai curug sibedil sangat mudah.hanya beberapa meter dari jalan .ingat jalan untuk menuju curug belum ada jadi harus melewati sungai.panorama yang di berikan curug sibedil sungguh luar biasa .curug yang tingginya hanya 10 meter ini.mempunyai pemandangan yang sangat indah di tambah suasana sejuk di sekitar curug. daya tarik curug sibedil adalah banyaknya air terjun di sekitar curug bahkan sekeliling curug penuh dengan pancuran air yang kecil kecil.yang menjadikan curug ini enak di pandang .air yang lumayan bersih membuat aku tidak sabar untuk berenang.menurut pendapat saya curug sibedil merupakan kerajaan curug yang perlu di kunjungi. tapi anda harus ingat curug ini bekan tempat wisata jadi keasliannya masih terjaga dengan baik
CURUG BENGKAWAH PEMALANG
Figure 13 : Curug Bengkawah
Curug Bengkawah Sebuah tempat yang patut anda kunjungi sebagai referensi pariwisata anda. Teretak di desa sikasur kecamatan belik kabupaten pemalang.
Curug bengkawah cukup mudah diakses dari terminal randudongkal anda cukup naik ojek. Atau jika anda memakai kendaraan pribadi anda bisa langsung menuju tempatnya yaitu di desa sikasur.
Curug ini mempunyai 2 buah air terjun yang saling berjejeran dengan air yang begitu putih mempesona.
GUNUNG GAJAH PEMALANG
Figure 14 : Gunung Gajah
Salah satu pesona wisata alam di Kota Pemalang adalah Gunung Gajah. Gunung Gajah terletak di Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Gunung Gajah kurang lebih berjarak 35 km dari Kota Pemalang ke barat daya. Gunung Gajah memiliki ketinggian sekitar 1.100 meter dari permukaan laut, dinamakan Gunung Gajah karena bentuknya yang mirip sosok seekor gajah.
Gunung Gajah merupakan Wisata alam dengan daya tarik sebuah tebing yang lumayan tinggi dengan batuan yang sangat besar. Sangat cocok bagi anda yang mempunyai hobi panjat tebing. Karena Gunung Gajah mempunyai beberapa trek panjat tebing yang membuat adrenalin anda terpacu.
Untuk mencapai puncak gunung gajah ada trek yang sudah dibuata dengan bantuan tali-talian . Untuk memudahkan pendakian karena medan daki sampai kemiringan kurang lebih 70 derajat. Untuk sobat yang mau berkunjung kesana diharap untuk datang pada waktu yang cerah karena jika pada waktu hujan, medan pendakian sangat licin dan membahayakan pendaki. Dan resiko yang akan dihadapi jika terjatuh adalah langsung jurang yang sangat tinggi.
GOA GUNUNG WANGI PEMALANG
Figure 15 : Goa Gunung Wangi
Goa Gunung Wangi adalah Wisata alam dengan pemandangan alam dan gugusan lima goa yang memiliki luas 0,5 Ha di di Kecamatan Bantar Bolang. Gugusan goa terdiri dari Goa Pengantin, Goa Buyung, Goa Laren, Goa Bandung, Goa Gunung dan Goa Siluman. Goa Gunung merupakan goa yang terbesar dan terpanjang. Lokasi 35 Km kearah barat daya kecamatan Pemalang.
PANTAI JOKO TINGKIR PEMALANG
Figure 16 : Pantai Joko Tingkir
Pantai Joko Tingkir Terletak di Desa Loning Kecamatan Petarukan (+ 12 Km Timur Laut Kota Pemalang). Obyek Wisata pantai ini merupakan Obyek Wisata Pantai yang masih alami dan asri. Di pantai ini tersaji keelokan panorama laut biru, burung camar dan perahu-perahu tradisional. Senja hari banyak muda-mudi menyaksikan panorama sunset
WISATA PANTAI BLENDUNG PEMALANG
Figure 17 : Gerbang Masuk Pantai Blendung
Figure 18 : Suasana di Pantai Blendung
Blendung adalah desa di kecamatan Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Di desa ini terletak obyek wisata Pantai Blendung, yang merupakan muara dari Sungai Pemalang. Setiap Jumat Kliwon di tempat ini diadakan sedekah laut oleh para nelayan agar tangkapannya semakin banyak.
Pantai ini terletak di Desa Blendung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tepatnya berada sekitar 26 kilometer arah timur laut dari ibu kota Kabupaten Pemalang. Akses untuk menuju ke Pantai Blendung cukup bagus. Dari pertigaan Ambokulon Jalan Raya Pantai Utara ke arah utara dengan mengendarai sepeda motor /kendaraan pribadi hanya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 15 menit. Terlebih lagi setelah pada 2008 Pihak dari Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang melakukan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata di Pantai Blendung.
Kondisi jalan yang mendekati bibir pantai itu saat ini sudah dibuat cukup mulus dengan kanan kiri jalan diapit tambak-tambak milik masyarakat sekitar, dan juga dibuat jembatan kecil yang menarik dengan dominasi warna biru muda. Sebagai semacam penanda memasuki kawasan Pantai Blendung terdapat gapura pintu masuk menuju pantai. Kondisi pantai ini masih cukup alami dan berhawa sejuk karena cukup rindang pohon-pohon yang ada di kawasan tersebut sehingga masyarakat menjadi nyaman.
Hamparan pasir di sepanjang tepi pantai biasanya menjadi mainan bagi setiap masyarakat yang mengunjunginya. Fasilitas yang saat ini terdapat di sana di antaranya adalah gardu pandang yang dapat digunakan untuk menikmati pemandangan laut luas yang indah dari ketinggian.Wisata Pantai Blendung sangat cocok di jadikan tujuan wisata keluarga disaat akhir pekan
CURUG LAWANG PEMALANG
Figure 19 : Curug Lawang
Curug Lawang merupakan salah satu wisata alam yang cukup banyak diminati wisatawan terutama wisatawan local. Pancaran air yang jatuh dari atas tebing mempunyai daya tarik tersendiri. Berada di bawahnya sambil mendengar deru air membuat kita sejenak lepas dari penat.
Curug lawang merupakan salah satu dari banyak sekali air terjun yang ada. Air terjun yang berlokasi tepatnya di desa cikolelet kecamatan cinagka kabupaten serang-banten ini cukup menarik untuk dikunjungi.Lokasinya yang berada di tengah hutan yang masih dikelilingi pepohonan yang lebat membuat udara disetarnya terasa sejuk.
Tidak banyak yang mengetahui keberadaan air ter jun ini, hanya sebagian masyarakat local saja yang mengetahui keberadaannya. Karena lokasinya yang cukup jauh dari pemukiman penduduk.
Untuk sampai dilokasi dapat ditempuh dengan berjalan kaki + 10 km dari pemukiman warga dengan melewati jalan setapak. Bila kondisi memungkin kan dapat juga ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua, hanya saja jalannya cukup terjal. Setelah melewati jalanan yang terjal dan berkelok kita akan sampai di tempat tujuan. Namun setelah sampai tempat tujuan, rasa lelah sepanjang perjalanan terasa hilang bila melihat pancaran dan suara deru air terjun yang jatuh dari atas tebing serta keindahan alam disekitarnya.
CURUG BARONG
Figure 20 : Curug Barong
Curug Barong berlokasi di Dusun Barong Desa Simpur Kec. Belik, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Salah satu kunjungan wisata di sekitar Desa Simpur. Perjalanan menuju wisata Curug Barong adalah sekitar 8 kilometer dari Kec. Belik.
Air terjun tersebut memiliki 2 tingkat dimana airnya mengalir dengan deras. Sangat indah dan mempesona sekali susananya, dengan udara yang sejuk dan dingin karena disekitarnya terdapat pohon2 besar dan rimbun dan lokasi dari Air terjun ini terletak di antara bukit. Tempat ini cocok sekali untuk tempat kreasi bagi keluarga untuk berpiknik sambil menikmati pemandan diiringi oleh suara percikan air terjun, sambil bermain air bahkan berenang.

nah...gimana sidikit tau kan about PEMALANG kota kelahiranku tercinta...wkwkwkwk