[url=http://rakutiplus.blogspot.com/[/url] [email=rktdananjaya@gmail.com]Email[/email] [b]Text[/b] [i]Text[/i] [u]Text[/u] [nl] Page break [move]Text[/move] [move left]Text[/move] [move right]Text[/move] [move slide]Text[/move] [move alternate]Text[/move] [mark]Text[/mark] [glow]Text[/glow] [fly left]Text[/fly] [fly right]Text[/fly] [fly up]Text[/fly] [fly down]Text[/fly] [blink]Text[/blink]

Selasa, 12 Februari 2013

SEJARAH AULIA CANDI MBAH SERANG


SEJARAH AULIA CANDI MBAH SERANG

Mbah Baurekso, Nyai Gede Samar, Mbah Suro, Asal padukuan njimat Kesesirejo, bawah Premalang tapel bates Pekalongan. Asal usule anak Wiyogo Ronggeng Barang. Anak putune mbah cempaluk wis ora duwe bapak biyung lola lali, tapi duwe milik tinggal bapak biyunge rupane Bende, Poci, Cangkir, lan Patean.
Mbah Baurekso, Nyai Gede Samar, Mbah Suro, selawase dadi wong urip ora tau mangan lan arang-arang turu. Mangane ngramban, gede amale lan gede tetulunge lan sekti mandraguna weruh lan ngerti sakdurunge kedadian. Yen sejo-sejo senenge nang pinggir kali. Mbah Baurekso, Nyai Gede Samar, Mbah Suro Nuju nang dino wengi rebo wekasan podo lungguan lan podo guneman Mbah Baurekso nuli ngandiko, Nyai Gede Samar lan Mbah Suro. Iki aku arep ndongeng rungokno. Nalikane bapak biyung urip mengkene. Baurekso putraku, mbesok yen aku lan biyungmu wes sah bali nang alam kelanggengan, kabeh milikku sing tak tinggalake yo kuwi rupane opo bae iku keno dimiliki kowe lan Suro. Nanging aku wasiat manuk Kutut, Bende, Poci, Cangkir, lan Patean. Kuwi sing tak wajibake ngrumati adimu yokuwi Samar, Sing bocah wadon, sebab men kerumat men kopenan. Kowe lan Suro ora keno ganggu gugat lan sing biso medarake alamate manuk Kutut, Bende, mbesuk kakimu yo kuwi Mbah Cempaluk karo pamanmu yo kuwi Mbah Sunan Kalijaga karo Mbah Joko. Mengkono wasiate bapak biyung naliko urip iki dawuh kang sepisan. Dawuh kang kaping pindone sing diwasiatake aku tumeko Samar lan Suro.
Wasiate mengkene : “Baurekso lan adi-adimu mbesuk yen kowe pado slamet, gede ojo ngawulo karo turunane Baron Sekeder. Wong kuwi bangsane kulit putih.
Becik ngawulo karo bangsane dewe, lan yen ono Ronggeng Barang ora payu, ditulung tanggapen men payu. Kabeh bocah-bocah angon undangen, dikongkon seneng-seneng sawurono beras kuning wedarono nganggo janur kuning, lan yen ono bocah cilik nangis cangkeme idonono cepmeneng” wis semono wasiate Bapak biyung naliko urip.
Mbah Baurekso keroso ora enak pikire, mbajur oleh alamat yen bawah Premalang arep kelebon turunane Baron Sekeder bangsane kulit putih. Mbah Baurekso mbanjur ngundan adi-adine arep diajak rembugan.
Mbah Baurekso ngandiko : “Samar karo Suro, iki bakal arep ketekan turunane Baron Sekeder bangsane kulit putih, hayuh aku lan kowe enggal-enggal nggluruh papan panggonan sing merdiko kudu lungo soko ing kene”. Mbah Baurekso, Nyai Gede Samar, Mbah Suro mbanjur podo budal lungo, podo mlaku ngetan parane, Bareng tekan tapel batas Solo, podo mandeg leren ngaso ono ing perangane Gunung Srandil. Tilase gunung kelut bawah Solo. Nyai Gede Samar milike sing diwasiati Bapak biyunge di gembol ora ketinggalan.
Mbah Baurekso, Mbah Samar, Mbah Suro, krungu yen Kraton Sinuhun Solo rakyate lagi keno panggebug. Loro esuk sore mati loro sore esuk mati, kurang pangan kurang sandang. Mbah Baurekso, Mbah Samar, Mbah Suro mbanjur podo merek mlebu ono ing Pendopo Kraton Solo prelu arep podo ngawulo, Sinuhun Solo mbanjur ngandiko takon etole entul kowe bocah soko ngendi lan aranmu sopo? Mbah Baurekso nuli matur duh Gusti Sinuhun, kawulo Baurekso, Samar lan Suro lare saking padukuan Njimat Kesesirejo bawah Pemalang tapel batas Pekalongan. Kawulo bade tumut ngawulo wonten ngriki Gusti. Sinuhun Solo ngandiko tole entul opo kowe podo mantep lan gelem. Wong mangkene anane mangan tok, ora nyandang lan ora digajih. Awit ono ing kene tanah merdiko. Dadi anane mung mangan truko dewe. Yen sanggup yo lakonono le! Mbah Baurekso matur Gusti Sinuhun, kawulo mboten mbetahaken patedan, betah kawulo manggen wonten tanah merdiko supados kawulo sami ayem tentrem, ning kawulo matur Gusti, puniko adi kawulo mbekto milik tilaranane wasiatipun Bapak Biyung rupinipun Peksi Kutut, Bende, Poci, Cangkir kalian Patean Gusti. Sinuhun Solo ngendiko yo keno, dirumati sing ngati-ati wong kuwi wasiate Bapak Biyungmu ojo nganti kewiwal. Wis saiki aku dawuh yen wis mantep kowe bocah telu wis podo sanggup ngawulo, tak catet disekseni dino pitu rangkep limo wulan rolas tahun wolu.
Wis kowe saiki bocah telu nyingkiro soko paseban kene, mapano manggono ono pungkuran sisih kidul kulon nanging aku weling, ono rupo ojo mak deleng ono suworo ojo mak rungu wis kono podo manggon. Mbah Baurekso, Mbah Samar, Mbah Suro mbanjur budal soko paseban nuju ono ing pungkuran. Bareng tekan ono ing pungkuran weruh kang mase wis ono ing ngkono yoiku Mbah Joko. Mbah Baurekso mbanjur takon, “kang mas sampeyan kok wis nangkene ? Mbah Joko mangsuli “iyo dimas, awit Jowo imur wis kelebon bangsane kulit yo kuwi bolo londo, mulo aku mbanjur ngawulo ono ingkene wiwit Sinuhun Solo Kawitan”. Mbah Baurekso bungah banget biso ngawula bebarengan karo kang mas, dadi biso kanggo rembugan guneman, Sinuhun Solo dangu sangsoyo dangu kroso bungah banget, Bareng duwe kawulo Mbah Baurekso sak adine. Jajahan Kraton Solo sirep ora ono panggebug rakyate podo slamet, murah pangan murah sandang, Mbah Joko karo Mbah Baurekso podo geguneman podo rembugan, Awit entuk alamat yen Kraton Solo bakal arep kelebon bongso londo, Mbah Baurekso mbanjur ngundang adine, Samar karo Suro diparingi dawuh, Mbah Baurekso paring dawuh marang adine Mbah samar karo Mbah Suro. Samar karo kowe iki Kraton Solo arep ketekan bolo londo, kowe kudu lungo soko Kraton ngkene, Samar kudu menyanggrah ono ing padukuan Sigrumung  Pecarukan bawah Premalang lan kowe kudu ganti aran Nyai Gede Samar Serab Silo, lan yen ono rebedo Bende tabuen aku lan kang mas Joko mesti teko, Samar lan kowe Suro kudu sowan ono ing ngarsane Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo, prelu njaluk pamit lan njaluk idin, aku lan kang mas Joko aturno, yen aku karo kang mas Joko isih ono ing Kraton Solo, wis budalo sing ngati-ati.
Nyai Gede Samar, Mbah Suro tekan ono ing Padukuan Njimat Kesesirejo sabrang kulon bawah Premalang tapel batas Pekalongan, sowan ono ing ngarsane Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo. Nyuwun idin lan nyuwun pamit. Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo lagi podo lelenggahan, ora antoro suwe Mbah Samar karo Mbah Suro teko, Saktekane Mbah Samar karo Mbah Suro, Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo ugo wis ngerti kekarepane bocah loro, mbanjur inggal diparingi dawuh lan diwejang. Samar kowe manggono ono ing Padukuhan Srigumung Pecarukan bawah Premalang jejuluk aran Nyai Gede Mbah Samar Sereb Silo yo Mbah Serang. Kowe kudu sing gede tetulunge yen ono Ronggeng Barang sak wiyagani susah jalaran ora ono sing nanggap iku wajib ditulung men oleh pangan. Lan milikmu tinggalane Bopo biyungmu iku kudu dirumati lan dibekteni ojo nganti kesupen. Saben-saben dino wengi Rebo pon dino wengi kemis wage dino wengi jumat kliwon kudu dibekteni sesajen bubur abang putih, kinang sak pepeke, rokok klaras, mbako enah, juwodo pasar mbako enah rokok klaras gedang werno pitu, sekar sak jodo, wedang wantah, damare nganggo  lengo klopo ijo, lan yen kapat sasur dino kudu ngormati dino pitu rangkep limo wulan rolas taun wolu, Kudu ngrosul ponggol telung puluh loro, iwake pitik bakar lan ngobongo menyan enak, karo nyambato melek wong sepuh-sepuh sing ahli sejarah, lan yen ono bangsane kulit putih sejarah ono ing candi ngkono kudu dihormati sing bener-bener, sebab kuwi londo sing titis pangeran turunan wali mulane wajib dihormati. Menowo ono kaweruh utowo pirungu goib kudu dingerteni tulodo, lan tuladane manuk Kutut lan Bende menkene yen manuk Kutut muni ngganter-ngganter, alamat bakal arep ono panggeblug, lan yen Bende muni ngungkung rakyate alamat bakal arep ono kekisruhan. Kabeh dawuh lan amanat eling-elingen ojo nganti kesupen wis mangkato ojo kesuwen. Suro kowe arep manggon ono ing padukuan Bonagung bawah Tegal Arum. Kowe jejuluk aran Mbah Suro Bonagung yo Mbah Tegal Arum. Kowe kudu sing ngati-ati, sebab ing kono panggonanane wong sing tegel, ora weruh sanak ora weruh kadang yen arep tetulung kudu bener-bener marang wong sing uripe ngerti karo sing sepadane urip, iku wajib ditulung.
Lan yen ono bangsane kulit putih yo iku londo, londo sing arep sejarah ono ing candi ngkono iku kudu dihormati sing bener-bener, sebab kuwi londo sing titis pangeran, iku turunane wali, mulane wajib di hormati. Lan yen ono wong wis sejarah ono ing candi ngkono, ora keno sejarah ono ing candi Mbah Serang.
   Kabeh dawuh lan amanat eling-elingen ojo nganti kesupen, wis mangkato ojo kesuwen, Nuju nang dino jumat kliwon jam rolas awan Kraton Solo kelebon Londo. Kabeh kawulo Kraton Solo digajih karo londo, nangin Mbah Joko karo Mbah Baurekso ora gelem digajih karo londo. Londo mbanjur bingung awit londo ngerti yen Mbah Joko karo Mbah Baurekso iku bener-bener wong sing sekti mondroguno. Awit ora gelem digajih lan ora milik gajihan londo mbanjur luruh akal kepriye rekodayane men Mbah Joko karo Mbah Baurekso biso lungo soko ing Kraton Solo. Londo mbanjur rembugan karo Sinuhun Solo yen Joko karo Baurekso biso lungo soko ing Kraton Solo, Sinuhun Solo arep ditambahi gajine, Sinuhun Solo mbanjur bertindak, Mbah Baurekso mbanjur diprentah dikon negor wit Jatisari sing ono ing Kedung Lempung, disangoni mori sakdedeg sakpengawe lan lengo Cendono. Mbah Baurekso sakjerone nampo dawuh ugo wis ngerti. Mbah Baurekso linggar soko Kraton Solo, mangkat tanpo pamit. Tan kocapo Mbah Joko bareng krungu lan ngerti yen adine dikongkon negor wit Jatisari kang ono ing Kedung Lempung. Prelune mung arep dipetpatine deneng Sinuhun Solo. Mbah Joko saknaliko budal soko Kraton Solo tanpo pamit Lungo nututi njampangi lakune Mbah Baurekso. Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo eco-eco lelenggahan Mbah Cempaluk ngendiko Sunan Kalijogo kowe ngundango Nyai Gede Rohkidul dikonen nyapu sing resik, iki ono arep ono tamu, sebab ing Kraton Solo wis kelebon bolo londo, turunane Baron Sekeder, ora antoro suwe Mbah Baurekso karo Mbah joko teko ngadep ono ngarsane mbah Cempaluk lan Mbah Sunan Kalijogo, prelune arep njaluk pamit lan nyuwun idin, Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo wis podo ngerti marang kekarepane bocah loro, Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo mbanjur paring dawuh, Baurekso lan Joko lenggaho kang prayogo rong dino rong bengi ngadepno sakwiji, kowe arep dak wejang. Bareng olehe mejang wis rampung, Mbah Baurekso diparingi Pusoko Kudi, Mbah Joko diparingi Pusoko Pendel, Mbah Baurekso karo Mbah Joko mangkat negor wit Jatisari sing ono ing Kedung Lempung, wit Jatisari rubuh saknaliko, Tunggake wit Jatisari diarani jejuluk Tunggak Jati Sitopeng. Mbah Baurekso Karo Mbah Joko mbanjur gawe prau, praune wis dadi diarani jejuluk Prau Kolodito. Mbah Baurekso karo Mbah Joko ngetok pange Jatisari sing dowo sakdedeg siji bareng bakal kanggo patokan cancangan prau, ngetok sing pangkah siji bakal kanggo jangkar. Mbah Baurekso karo Mbah Joko ngetok pucuke wit Jatisari mbanjur digawe Tongtongan serang, Mbah Baurekso karo Mbah Joko sak Patine wit Jatisari priyatin banget, sebab mbok manowo ing tembe mburi ono pangamuke Topengreges lan Penangise, lan Panggebluke Topengreges, lan Penangise Nyai Gede Roh Kidul
Mbah Baurekso karo Mbah Joko mbanjur sedio tumbal sodo lanang kanggo tolak balak. Sing dienggo nganggo blarak klopo ijo sing tibo nang wengi jumat kliwon, jae lan empon-empon sak pepeke gandik lan pipisan.
   Mbah Baurekso karo Mbah Joko mlakune kesasar nang tanah Crebon seng lagi Baritan rame-rame rakyate serawung yo rakyat sigeseng lagi pesto royo. Mbah Baurekso karo Mbah Joko nerusake lakune ora kenang gangguan lakune nunut jamur. Tilasane diarani jejuluk kali Jamuran. Mbah Baurekso karo Mbah Joko terus mlaku leren ono Siampel praune dicancang nang jurang praune dipatoki pang Jatisari, Mbah Bauerekso karo Mbah Joko mangu-mangu tilasane diarani jejuluk dukuh Siampel Jurang Mangu Jati Teken. Mbah Baurekso Karo Mbah Joko nerusake lakune leren ono ing deso Pecarukan nang nggone Mbah Kapangsari lan Mbah Bungkus, Praune dicancang dipatoki Pangbungker Jatisari. Tilasane diarani jejeluk Jati Bungkus dukuh Kapangsari, Mbah Joko ora kuat nerusakae lakune mopo, Mbah Joko disanggrahake ono ing lor ndalan desa pecarukan. Tilasane diarani jejuluk Mbah Joko Repuh, lan ora keno kanggo sejarah kenane kang go ipat-ipatan.
   Mbah Baurekso nerusake lakune ngidul parane nangkono leren praune dicancang nang wit Kedawung pinggire Kedokan, Mbah Baurekso terus nanggone Candi, Tongtongane dipasrahake Nyai Gede Mbah Samar Serab Silo Serang, Nyai Gede Mbah Samar Serab Silo Serang Mbanjur diwejang, Tongtongan yen muni kerep rakyate utowo desane alamat bakal arep ono kesusahan, Tongtongan saben-saben diganti urunge mori kudu wajib dihormati tumpeng alus iwake Banteng kluban lung-lungan anyeb kanggo ngrosul wit Jatisari. Wajibe sesogo dislametake nang dino rebu pon wajah bedug. Sing wajib ngambeng sekabehane bocah angon, gelaranane nganggo blarak klopo ijo dianam. Nyai Gede Mbah Samar Serap Silo saben-saben selapan dino, kudu sedio hormatan banyu tawo segelas, sekar sejodo dicemplungake nang gelas, mulie mbekteni wengi rebo pon, banyu towo lan sekar diganti, kanggo nang wengi kemis wage banyu tawo diganti maneh, kanggo nang wengi wengi jumat kliwon mbanjur sekarane diselehare ono pasarean, Tilasane Mbah Samar Serab Silo sakpiturute saben salapan dino ojo nganti kesupen kanggo ngombe manuk Kutut. Mbah Baurekso wis rampung anggone mejang mbanjur nerusake lakune ngalor leren ono ing pakuburan, praune dicancang nang wit kedawung pinggire clekedokan, tilasane diarani pekuburan Kedawung Kedokanjati, Mbah Baurekso nerusake lakune nang dukuh Kedokanjati sisih wetan Mbah Baurekso bingung, dalane urug-urugan banyune dilimbang. Tilasane diarani jejuluk Kali Jurang Buangan Limbangan. Mbah Baurekso nerusake lakune mangsane wis bengi leren ono kedung, praune dicancang nang wit nongko dirembeti waluh mangsane padang wulan. Tilasane diarani jejuluk Kaliwaluh Kedung Nangka Damar Wulan, Mbah Baurekso nerusake lakune leren ono ndeso praune dicancang nang wit Asem, Aseme doyong, Tilasane diarani jejuluk Deso Asem Ndoyong, Mbah Baurekso nerusake lakune leren ono tanah bantaran peteng dedet ora weruh lor ora weruh kidul krungu aban-aban kamplang-kamplung, Tilasane diarani jejuluk tanah Nyampung, Mbah Baurekso praune dicancang nang kayu api-api dialangake nang Tanah Nyamplung. Mbah Baurekso bali ono ing padukuan njimat Kesesirejo sabrang kulon bawah Premalang tapel bates Pekalongan, sowan ngadep ono ing ngarsane Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo, nyadong dawuh, Mbah Cempaluk karo Mbah Sunan Kalijogo paring dawuh, Baurekso kowe dak wejang wis rampung, kowe saiki dak paringi dawuh, kowe ora keno bali ing kraton solo, Baurekso kowe wiwit dino saiki ugo dak idinake manggon ono ing Bum Pekalongan, dak barengake karo keponakanmu, Nyai Dewi Lanjar, lan metuo liwat dalan kali malang sing kanggo nancang praumu, wis mangkato ojo malang temulih sing ati-ati.... 

---------tamat---------


rekan2 semua mau percaya apa enggak terserah monggo...semua kembali kepada yang Maha Kuasa...ini termasuk cerita sejarah apa cerita rakyat, aku sendiri belum sepenuhnya jelas dan percaya...dan ini saya sendiri yang rental/ngetik   karena dokumen aslinya/bukunya ud kumel ato kusut...wkwkw, tulisannya pun agak kurang jelas, jadi klo ada bahasa/kata yang salah mohon maaf aja,   cerita  ini diambil langsung dari juru kunci pemakaman candi serang, petarukan lho....

salam rakuti
Reaksi:

0 komentar:

Poskan Komentar

isi dunk